§1 OPIS PROMOCJI

1. Organizatorem Promocji pod nazwą „-30% na najtańszy produkt w koszyku” jest firma POLOR SP. Z O.O. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Władysława IV 1, 70-651 Szczecin, (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Promocja prowadzona jest w sklepie internetowym prowadzonym przez Organizatora pod adresem www.wdomu24.pl zwanym dalej „Sklepem internetowym".

3. Promocja obowiązuje w okresie: 04.01.2021-31.01.2021 lub do wyczerpania puli produktów dedykowanych do promocji a maksymalnie do 31.01.2021 do godziny 8:00 w zależności, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej (zwanymi dalej „Okresem obowiązywania Promocji”). Przy czym dla zamówień złożonych w Sklepie internetowym z opcją przedpłaty, przedpłata musi nastąpić w terminie do 7 dni licząc od daty złożenia zamówienia. Jeśli Uczestnik Promocji nie dokona zapłaty za zamówienie w wyżej wymienionym terminie, nie może skorzystać z Promocji.

4. Promocja: akcja promocyjna pod nazwą „-30% na najtańszy produkt w koszyku” skierowana jest do Uczestników Promocji, spełniających warunki określone w niniejszym Regulaminie.

5. Produkt promocyjny (Produkt): jeden z wybranych modeli produktów oferowanych przez Organizatora na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej biorący udział w Promocji.


a) Produkty dostępne w ramach Promocji: urządzenia o wartości wyższej lub równiej 500 zł brutto nie objęte aktualnie inną obniżką cenową znajdujące się na stronie Organizatora www.wdomu24.pl


b) Produkty wykluczone z Promocji: urządzenia objęte inną obniżką cenową znajdujące się na stronie Organizatora www.wdomu24.pl, oraz: wyciskarki wolnoobrotowe, roboty sprzątające znajdujące się w zakładce „WYPRZEDAŻ ROBOTÓW”.

6.
Rabat: umożliwia do uzyskania przez Uczestnika Promocji, w ramach Promocji korzyść w postaci obniżenia ceny Produktu o określoną procentowo wartość. Rabat naliczany jest od wartości (ceny) najtańszego Produktu nabytego w ramach jednej transakcji. Rabat ma charakter jednorazowy i nie podlega sumowaniu tzn. zakup np. trzech produktów promocyjnych uprawnia wyłącznie do Rabatu 30% liczonego od ceny najtańszego Produktu

7. Kod rabatowy: ciąg znaków, po wpisaniu którego w procesie składania zamówienia w Sklepie internetowym, Uczestnik promocji nabywa prawa do uzyskania Rabatu wynikającego z Promocji. Kod rabatowy wynosi 30% od najtańszego Produktu znajdującego się w koszyku, niezależnie od ilości znajdujących się tam Produktów.

8. Cena: to wartość Produktu z podatkiem VAT wyrażona w złotych polskich (PLN).

9. Wartość koszyka musi być wyższa lub równa 500 zł brutto.


§ 2 REGUŁY PROMOCJI

1. Uczestnik Promocji kupując w ramach Promocji minimum dwa lub więcej Produktów otrzymuje Rabat w wysokości 30% liczony od najtańszego produktu.

2. Kod rabatowy wymagany do skorzystania z Promocji w Sklepie internetowym: 30TANIEJ

3. Sposób realizacji założeń Promocji: przy zakupie Produktu w Sklepie internetowym poza zakupem co najmniej dwóch Produktów promocyjnych w przewidzianym okresie działania Promocji, Uczestnik musi wpisać Kod rabatowy w procesie składania zamówienia.

4. Rabat dotyczy ceny Produktu, która obowiązuje w momencie składania zamówienia.

5. W przypadku, gdy cena dwóch lub więcej Produktów promocyjnych, zakupionych przez Uczestnika promocji w ramach jednej transakcji jest jednakowa, Rabat zostanie naliczony tylko na jednym z Produktów.

 

§ 3 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ, ZASADY ZWROTU TOWARU.

1. W przypadku zakupu przez Uczestnika Promocji Produktu w ramach Promocji w sklepie internetowym www.wdomu24.pl ma on prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki bez podania jakiekolwiek przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy, że Uczestnik Promocji złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Kwestie odstąpienia od umowy zawartej na odległość uregulowane zostały w regulaminie sklepu internetowego (https://wdomu24.pl/content/11-regulamin), z zastrzeżeniem warunków poniższych.

2. Częściowe odstąpienie przez Uczestnika Promocji od umowy sprzedaży zawartej w ramach Promocji na odległość powodowało będzie utratę Rabatów przyznanych Uczestnikowi Promocji tytułem udziału w Promocji. W takim przypadku Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zwrotu wszystkich przyznanych Rabatów, przywilejów gratisów lub innych korzyści przyznanych Uczestnikowi Promocji.

3. W sytuacji gdy towary dostarczone w ramach jednej umowy sprzedaży obejmują Produkty promocyjne Organizator nie będzie zobowiązany do wyrażenia zgody na częściowy zwrot towarów z tej umowy, albowiem z zasad Promocji wynika, że Klient nie otrzymałby danego Rabatu gdyby zawarł umowę sprzedaży na inny zestaw produktów. W tym świetle możliwy jest wyłącznie całkowity zwrot zakupionego zestawu produktów.

4. Powyższe założenia w żaden sposób nie ograniczają prawa Uczestnika promocji do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 

§ 4 OGRANICZENIA, WYŁĄCZENIA Z PROMOCJI

1. W Okresie obowiązywania Promocji Uczestnik Promocji może z niej skorzystać tylko raz, co oznacza, że wpisany Kod rabatowy będzie aktywny tylko jeden dla jednego Uczestnika.

2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie internetowym. Rabat nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub wymianie na inny środek płatniczy. Po upływie okresu obowiązywania Promocji Kod rabatowy ulega przeterminowaniu i nie podlega wymianie na inny kod, a jego termin ważności nie podlega wydłużeniu.