Satysfakcja Klientów to nasz priorytet.

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie utrzymania czystości. Dbamy, aby zakupiony u nas sprzęt spełniał Państwa oczekiwania, działał skutecznie i dawał satysfakcję całej rodzinie - także Państwa milusińskim.

W tym celu oferujemy infolinię oraz kontakt on-line obsługiwane przez fachowców.

Na wszystkie produkty oferowane przez nas udzielamy 2-letniej ochrony konsumenckiej dla osób prywatnych (do zastosowań domowych, czyli urządzeń zakupionych na paragon bądź fakturę bez NIP). Na produkty kupione przez przedsiębiorców (na fakturę VAT), udzielamy 12-miesięcznej ochrony konsumenckiej.

Na produkty marki Numatic istnieje osobny Program Gwarancyjnym wprowadzony przez firmę Polor Sp. z o.o., który jest wyłącznym Autoryzowanym Importerem sprzętu tej marki. Szczegóły poniżej:

logo32new.jpg

Kupując w sklepie wdomu24.pl oraz w autoryzowanej sieci sklepów zyskujesz gwarancję legendarnej jakości oraz brytyjskiego rodowodu. Gwarancja 3-letnia dotyczy wyłącznie zastosowań domowych, czyli odkurzaczy zakupionych na paragon lub fakturę bez NIP, w zastosowaniach profesjonalnych obowiązuje gwarancja 2-letnia.

Warto wiedzieć:

Gwarancja oferowana przez sklepy bez autoryzacji nie jest zabezpieczona przez importera czy producenta, dlatego może stracić ważność przed upływem jej terminu.

logogbnew.jpg

Kupując w wdomu24.pl oraz w autoryzowanej sieci sklepów zyskujesz gwarancję legendarnej jakości oraz brytyjskiego rodowodu.

Warto wiedzieć:

Sklepy bez autoryzacji mogą sprzedawać produkty niewiadomego pochodzenia

                     

Sprzęt zakupiony w wdomu24.pl oraz w autoryzowanej sieci sklepów naprawiany jest na terenie Polski przez autoryzowany serwis producenta.

Warto wiedzieć:

Sklepy bez autoryzacji mogą próbować naprawy „domowymi” sposobami lub wysyłać sprzęt poza granicę Polski

 

Sprzęt zakupiony w wdomu24.pl oraz w autoryzowanej sieci sklepów jest fabrycznie nowy oraz zgodny z normami bezpieczeństwa. Dołączona jest do niego faktura (lub paragon) i gwarancja autoryzowanego dystrybutora.

    

Warto wiedzieć:

Sklepy bez autoryzacji mogą oferować odkurzacze używane po regeneracji, bez oficjalnej gwarancji, czasem bez faktury.W celu zgłoszenia naprawy gwarancyjnej (dotyczy wszystkich zakupionych urządzeń w wdomu24.pl) proszę skorzystać z formularza Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce:
KLIKNIJ ABY WYPEŁNIĆ FORMULARZ
PODSTAWOWE WARUNKI REALIZACJI USŁUG SERWISOWYCH dla Konsumenta, dalej zwane PWRUS-K:

UWAGA! Urządzenie przed wysłaniem do naprawy powinno być wyczyszczone zgodnie z instrukcją obsługi oraz poniższymi filmami instruktażowymi. W przypadku wysyłki sprzętu niewyczyszczonego, osoba zlecająca obciążona będzie kosztem czyszczenia w wysokości 149 zł z VAT (dotyczy tak napraw gwarancyjnych, jak i odpłatnych).

1. W celu skorzystania z usług serwisowych Klient powinien zapoznać się z niniejszymi Regulaminem usług serwisowych.
2. W celu zgłoszenia reklamacji Klient powinien wypełnić i wysłać formularz serwisowy dostępny na stronie internetowej https://serwis.polor.pl/zgloszenie-serwisu-konsument (szyfrowany za pomocą protokołu SSL), lub przesłać na adres: POLOR Spółka z o.o., ul. Władysława IV 1, 70-651 Szczecin, pisemną reklamację wskazując w jej treści, w celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji, takie dane jak: dane urządzenia (model, numer seryjny), rodzaj uszkodzenia, data i miejsce zakupu. Wraz z reklamacją Klient powinien przedstawić dowód zakupu.
3. W przypadku wykonywania uprawnień w ramach gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy sprzedanej - firma POLOR w ramach wewnętrznych procedur zweryfikuje czy urządzenie objęte jest gwarancją lub rękojmią za wady. Jeśli firma uzna, że urządzenie objęte jest gwarancją lub rękojmią, klient nie ponosi kosztów odebrania urządzenia od klienta i przesłania do POLOR Spółka z o.o., ul. Władysława IV 1, 70-651 Szczecin oraz ponownego dostarczenia urządzenia do klienta.
4. W pozostałych przypadkach POLOR Spółka z o.o. i klient uzgodnią sposób, w tym termin i koszt odbioru urządzenia od klienta i przesłania do POLOR Spółka z o.o., ul. Władysława IV 1, 70-651 Szczecin oraz ponownego dostarczenia urządzenia od klienta, przy czym koszt ten wynosi nie mniej niż 15 złotych brutto jako koszt odbioru i nie mniej niż 15 złotych brutto jako koszt ponownego dostarczenia i jest płatny przez klienta przy odbiorze urządzenia przez kuriera od klienta oraz po jego ponownym dostarczeniu do klienta lub w formie przedpłaty po wystawieniu faktury pro-forma.
5. W przypadku naprawy odpłatnej, Klient otrzymuje informację o kosztach naprawy. Po wstępnej pisemnej akceptacji kosztów, Dział techniczny przystępuje do naprawy. Jeśli Klient nie zaakceptuje kosztów naprawy, Dział techniczny odeśle urządzenie w takim stanie, w jakim dotarło do serwisu. Wówczas Klient ponosi jedynie koszty dostawy.
6. Jeśli Klient zaakceptuje koszty naprawy, zobowiązany jest ponieść koszty w każdym przypadku nieobjętym gwarancją lub rękojmią za wady rzeczy. Koszty te obejmują: koszt roboczogodziny 149 zł/godz. brutto - liczone za każdą rozpoczętą godzinę oraz ewentualne koszty części użytych podczas naprawy. POLOR Spółka z o.o. poinformuje Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów w toku rozpatrywania reklamacji.
7. Urządzenie przed odbiorem przez kuriera powinno być wyczyszczone przez klienta zgodnie z instrukcją obsługi oraz poniższymi filmami instruktażowymi. W przypadku wysyłki sprzętu niewyczyszczonego, klient obciążony będzie kosztem czyszczenia w wysokości 149 złotych brutto.
Poniżej linki do filmów z instruktażem prawidłowej konserwacji robotów sprzątających marek ILIFE, ZACO i PURON:
PURON PR10
ILIFE V7s Plus
ILIFE A8
ILIFE A9s/ZACO A9s/ZACO A9s PRO
ILIFE V8s
ILIFE A4s/ZACO A4s
ILIFE V5s Pro

Tutaj natomiast znajdą Państwo podpowiedzi sposobów usunięcia niektórych drobnych usterek w warunkach domowych: ILIFE / ZACO Najczęściej zadawane pytania
8. Urządzenie powinno zostać odpowiednio zapakowane przez Klienta do transportu, w oryginalne opakowanie lub owinięte folią bąbelkową lub papierem lub folią stretch oraz zamknięte w opakowaniu z grubego kartonu. Dodatkowo (w przypadku wysyłki robota), przed spakowaniem urządzenia prosimy pamiętać o opróżnieniu pojemnika na zanieczyszczenia oraz pojemnika na wodę. Pozostałości w zbiorniku mogą dodatkowo uszkodzić robot podczas transportu.
9. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.
10. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby współpracy POLOR Sp. z o.o. z klientem zgłaszającym reklamację w celu rozpatrzenia reklamacji.
11. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
12. Gwarancja nie obejmuje wymiany elementów, które uległy naturalnemu zużyciu w trakcie normalnej eksploatacji (akumulator, bateria, mop, węże, szczotki węglowe w silniku, łożyska, turbiny, uszczelki, szczotki, filtry, koła jezdne, akcesoria), uszkodzeń wskutek zdarzeń losowych, uszkodzeń urządzeń wywołanych przez klienta lub osoby trzecie.
13. Na akumulatory i baterie udzielamy rocznej gwarancji, pod warunkiem użytkowania urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi.
14. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadkach udokumentowanego stwierdzenia:
- użytkowania niezgodnie z instrukcją obsługi i/lub z przeznaczeniem
- wprowadzenia modyfikacji urządzenia
- stosowania osprzętu innych marek i/lub producentów bez zgody POLOR Sp. z o. o.
- zatarcia lub zniszczenia numerów fabrycznych
- przechowywania, transportowania i konserwowania urządzenia niezgodnie z wymaganiami producenta
- zalania podzespołów urządzenia wodą lub środkami chemicznymi
- zastosowania nieodpowiednich środków chemicznych do roztworu roboczego (dotyczy odkurzaczy do pracy na mokro)
- użytkowania urządzenia ze zużytymi elementami (w tym: zużyte/zapchane filtry, zapchane zbiorniki, zakamienione zbiorniki na wodę, zużyte szczotki, itp.)
15. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają uszkodzenia mechaniczne nie wynikające z normalnego toku używania urządzenia.
16. Zaakceptowanie Regulaminu Usług Serwisowych jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz politykę prywatności na potrzeby współpracy firmy Polor Sp. z o.o. z klientem zgłaszającym serwis.Zgoda na pliki cookie