Konkurs „List do Mikołaja” – wygraj odkurzacz PURON PU20

Opublikowane przez: wdomu24.pl w: Artykuły Data publikacji: Komentarz: 0 Wyświetlenia: 875
Święty Mikołaj znalazł w swoim świątecznym worku jedną dodatkową sztukę najnowszego odkurzacza PURON PU20, która pozostała bez adresata! Jeśli jeszcze nie napisałaś/eś listu do Mikołaja, jest to idealna okazja by zaskoczyć go swoją kreatywnością i przekonać, że to właśnie Ty najlepiej wykorzystasz PU20.


Co zrobić żeby wziąć udział w konkursie?
1. Polub fanpage PURON lub zaobserwuj profil na Instagramie.
2. Wrzuć zdjęcie #1 (forma żeńska, forma męska) lub #2 (forma żeńska, forma męska) na Instagrama, a w opisie przekonaj Mikołaja dlaczego to właśnie Ty powinnaś/powinieneś dostać ten odkurzacz. Opisz jak najbardziej kreatywnie jak PU20 pomógłby Ci w codziennym życiu. Pamiętaj o dodaniu hashtagów: #PURON, #PURONnaŚwięta, #Święta2020, #odkurzaczpionowy, #PrezentyŚwiąteczne.
Alternatywnie, możesz również przekonać brodacza w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage'u PURON Polska.

NAGRODY:
1 miejsce - Odkurzacz PURON PU20
2 miejsce - Voucher 400zł na sprzęty PURON
3 miejsce - Voucher 300zł na sprzęty PURON
Dla wszystkich uczestników - Voucher 150zł na sprzęty PURON (po wysłaniu swojego adresu e-mail w prywatnej wiadomości bądź na adres info@wdomu24.pl)

Czas przyjmowania zgłoszeń: 20.11.2020 - 29.11.2020 (włącznie).Regulamin konkursu „List do Mikołaja”
 § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „List do Mikołaja” (zwanym dalej “Konkursem”), jest Polor Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława IV 1, 70-651 Szczecin, właściciel stron puron.pl, https://www.instagram.com/puronpolska oraz https://www.facebook.com/PURONPolska (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. „Uczestnik” to osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
5. Portal Facebook jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności wobec uczestników jak również organizatora konkursu.
6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram, Inc.
7. Portal Instagram jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności wobec uczestników jak również organizatora konkursu.
8. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu
9. Administratorzy portali Facebook oraz Instagram nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez uczestników zasad opisanych w regulaminie konkursu.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez uczestników konkursu zasad opisanych w niniejszym regulaminie.
11. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/PURONPolska (zwana dalej „Fanpage”) oraz na stronie https://www.instagram.com/puronpolska/, zwana dalej “Profil”.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników Organizatora.
2. W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które najpóźniej w dniu ogłoszenia konkursu ukończyły 18 lat.
3. Warunkiem wzięcia udziału jest:
3.1. Posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook lub Instagram oraz, w zależności od wybranej przez użytkownika platformy do zgłoszenia konkursowego, zaznaczenie „lubię to” na Fanpage „PURON Polska” i „wdomu24.pl” na Facebooku lub „Obserwuj” na profilach @puronpolska i @wdomu24.pl Instagramie. W przypadku uczestnictwa w konkursie na Profilu @puronpolska, profil użytkownika musi widnieć jako „publiczny”.
3.2. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem konkursu.
3.3. Wykonanie zadania konkursowego: W przypadku uczestnictwa w konkursie na Fanpage „PURON Polska” - przesłanie w komentarzu pod postem konkursowym zgłoszenia będącego krótkim utworem tekstowym zachowanym w konwencji świątecznego listu do Mikołaja przekonującego go, iż odkurzacz pionowy PURON PU20 powinien znaleźć się pod jego/jej choinką. List powinien zawierać przykład/przykłady z życia codziennego gospodarstwa domowego, domowych porządków, przygotowań do świąt lub jakiejkolwiek innej sfery życia którą odkurzacz PURON PU20 mógłby ułatwić lub dopełnić ze względu na swoje parametry. 
3.4. W przypadku uczestnictwa w konkursie na Profilu @puronpolska – opublikowanie zdjęcia (wybrana grafika konkursowa wśród tych dostępnych pod adresami https://wdomu24.pl/img/cms/puron-mikolaj-1.png i https://wdomu24.pl/img/cms/puron-mikolaj-2.png), oznaczenie na nim Profilu @puronpolska oraz dodanie opisu do zdjęcia będącego krótkim utworem tekstowym zachowanym w konwencji świątecznego listu do Mikołaja, przekonującego go, że odkurzacz pionowy PURON PU20 powinien znaleźć się pod jego/jej choinką. List powinien zawierać przykład/przykłady z życia codziennego gospodarstwa domowego, domowych porządków, przygotowań do świąt lub jakiejkolwiek innej sfery życia którą odkurzacz PURON PU20 mógłby ułatwić lub dopełnić ze względu na swoje parametry. Na końcu lub na początku zgłoszenia biorący udział w konkursie muszą zawrzeć 5 hasztagów ułatwiających powiązanie treści z konkursem oraz jego tematyką (#PURON, #PURONnaŚwięta, #Święta2020, #odkurzaczpionowy, #PrezentyŚwiąteczne).
4. Warunkiem otrzymania nagrody gwarantowanej jest podanie adresu mailowego w wiadomości prywatnej na Fanpage lub Profilu marki PURON.
5. Zdjęcie oraz utwór tekstowy zamieszczone jako zgłoszenie konkursowe muszą dotyczyć tematyki konkursu oraz nie mogą zawierać treści wulgarnych, mogących wyrządzić szkody moralne innym użytkownikom oraz promować/stawiać w złym świetle produktów konkurencyjnych (w przypadku niedotrzymania tego wymogu, Organizator może dane zgłoszenie odrzucić i usunąć jego treść lub oznaczenia profilu marki).
6. Publikując zgłoszenie konkursowe Uczestnik oświadcza, że jest autorem zawartych w nim treści oraz w przypadku publikacji wizerunku osób trzecich posiada na to ich zgodę.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników w ramach Konkursu. Wszelkie zażalenia odnośnie zgłoszeń Użytkowników powinny być kierowane do autora treści. W przypadkach uzasadnionych zastrzeżeń Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia danego zgłoszenia lub usunięcia oznaczeń marki i odrzucenia danego zgłoszenia.
8. Każdy użytkownik może wysłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe na wybranej przez siebie platformie. W przypadku wysłania więcej niż jednego zgłoszenia (lub wzięcia udziału w konkursie na obydwu platformach), pierwsze zgłoszenie będzie brane pod uwagę.
9. W przypadku popełnienia plagiatu przez użytkownika lub ponownego wykorzystania swojego zgłoszenia z innego konkursu, zgłoszenie nie zostanie wzięte pod uwagę oraz zostanie usunięte.
10. W przypadku popełnienia plagiatu przez użytkownika, który nie zostanie wykryty przez Organizatora , Organizator nie ponosi odpowiedzialności za popełniony czyn.
11. Konkurs trwa od dnia 20.11.2020 do 29.11.2020. do godz. 23:59. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook lub Instagram. Zgłoszenia przesłane po upływie terminu trwania konkursu nie będą brane pod uwagę.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka lub serwisu Instagram.

 

§ 3. NAGRODA

1. Wartość nagrody głównej Jury w Konkursie wynosi: 1222,21 zł brutto. Nagrodą w konkursie jest odkurzacz pionowy PURON PU20 o wartości 1100 zł brutto. Do nagrody rzeczowej przyznaje się nagrodę pieniężną w wysokości 122,21 zł co stanowi równowartość 11,11% kwoty nagrody rzeczowej i jest równa wartości podatku dochodowego obciążającego Uczestnika konkursu. Organizator konkursu jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych przekaże w całości wartość nagrody pieniężnej na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.
2. Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca w konkursie jest kod rabatowy w wysokości 400 zł brutto do wykorzystania na zakup dowolnego sprzętu marki PURON z wyłączeniem akcesoriów w serwisie wdomu24.pl ważny do dnia 31.01.2021r.
3. Nagrodą za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie jest kod rabatowy w wysokości 300 zł brutto do wykorzystania na zakup dowolnego sprzętu marki PURON z wyłączeniem akcesoriów w serwisie wdomu24.pl ważny do dnia 31.01.2021r.
4. Nagrodą gwarantowaną jest kod rabatowy w wysokości 150 zł brutto do wykorzystania na zakup dowolnego sprzętu marki PURON z wyłączeniem akcesoriów w serwisie wdomu24.pl ważny do dnia 31.01.2021r.
5. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
6. Zwycięzca Konkursu może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Po zakończeniu konkursu komisja składająca się z przedstawicieli firmy Polor wytypuje jedno zwycięskie zgłoszenie najlepiej oddające tematykę konkursu bazując na kryteriach takich jak kreatywność, inwencja, estetyka czy oryginalność. Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca zostaną wyłonieni przez komisję kierując się tymi samymi kryteriami co w przypadku zdobywcy głównej nagrody. Werdykt komisji w każdym przypadku będzie subiektywny.
2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub Instagramie w zależności od platformy użytej do wzięcia udziału w konkursie.
3. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona na Fanpage/Profilu w ciągu 3 dni roboczych po jego zakończeniu.
4. Informacja o wygranej nagrodzie zostanie przesłana laureatom w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
5. Nagroda główna zostanie wysłana na koszt Organizatora przesyłką kurierską dostarczoną w obrębie granic Polski.
6. W celu przekazania Nagrody głównej, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać we wiadomości zwrotnej adres oraz numer telefonu odbiorcy nagrody.
7. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda główna nie zostanie wysłana.
8. Nagroda główna zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 7 dni roboczych od daty przesłania danych adresowych.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagrody przepadają.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
11. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagrody.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem: Reklamacja do konkursu „List do Mikołaja”.
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage oraz Profilu.
4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook, Instagram ani z nimi związane. Portal Facebook oraz Instagram są w pełni zwolnione z odpowiedzialności przez każdego uczestnika. Portal Facebook oraz Instagram nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Spółka Polor Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Władysława IV 1, 70-001 Szczecin, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000102972, NIP 8520801934, REGON 810257552 ("Organizator"). Ze względu na formułę Konkursu, prowadzonego za pośrednictwem portalu Facebook oraz Instagram, dane osobowe Uczestników przetwarzać będą także te portale.
2. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu przez Organizatora – weryfikacji zgłoszeń, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Podstawą prawną w tym zakresie jest dobrowolna akceptacja niniejszego Regulaminu przez Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dodatkowo, jeśli Użytkownik dobrowolnie podaje dodatkowe dane, niewymagane do dokonania zgłoszenia, podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ponadto dane Uczestnika są zbierane i mogą być przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora w ramach ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, jak również do celów marketingowych (w tym przekazywania Użytkownikom informacji handlowej) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Pozyskane dane mogą ponadto w niezbędnym zakresie podlegać przetwarzaniu w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności wymogów z zakresu prawa konsumenckiego, prawa podatkowego oraz rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
3. Uczestnikowi w każdym czasie przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych Uczestnika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia tych danych oraz wniesienia skargi do organu nadzoru. W zakresie, w jakim przetwarzanie oparte jest o realizację celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, Uczestnikowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu. Organizator jest związany sprzeciwem w zakresie, w jakim przetwarza dane Uczestnika do celów marketingowych, w pozostałym zakresie może uwzględnić sprzeciw ze względu na szczególną sytuację Uczestnika. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownik w dowolnym momencie może wycofać udzieloną zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa wówczas na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są do rozstrzygnięcia Konkursu, a ponad ten okres - przez czas określony przepisami prawa, w szczególności wynikający z regulacji podatkowych, rachunkowych i konsumenckich. Dodatkowo dane przechowywane będą przez okres, w którym rozstrzygane są ewentualne roszczenia, lub w którym takie roszczenia mogłyby powstać lub zostać podniesione, a nie uległy jeszcze przedawnieniu.
5. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale w niezbędnym zakresie jest konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Brak akceptacji niniejszych postanowień i podania niezbędnych danych oznacza wówczas niemożność wzięcia udziału w Konkursie.

Komentarze

Zostaw komentarz

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota January February March April May June July August September October November December